Náš príbeh

Keď sme sa pred piatimi rokmi presťahovali do USA, zobrala som zo Slovenska toľko detských slovenských kníh, koľko sa len dalo. Aj vďaka nim naše deti - Miško a Ninka, vedia stále veľmi dobre po slovensky.

Keďže už podrástli, knihy, ktoré čítali pred dvomi-tromi rokmi už pre nich nie sú až také zaujímavé. A tak mi napadlo, podeliť sa o ne s ostatnými deťmi. Nechcem ich ale len tak rozdať, aby na ne časom sadal prach u niekoho ďalšieho. Preto som sa rozhodla založiť knižnicu, v ktorej sa budú dať požičať.

Viem, že čítanie je pre deti nesmierne dôležité. A čítanie v rodnom jazyku mimo Slovenska je skvelou cestou, ako si ho precvičiť. Mojím cieľom je vám na tejto ceste pomôcť.

17 views0 comments

Recent Posts

See All