top of page

Učebnice

Image-empty-state.png

Hupsov Šlabikár pre 1. ročník

Šlabikár pre 1. ročník, rok vydania 2009

Image-empty-state.png

Šlabikár pre 1. ročník

Šlabikár pre 1. ročník, rok vydania 2008

Image-empty-state.png

Šlabikár pre 1. ročník

Šlabikár pre 1. ročník, rok vydania 2008

Image-empty-state.png

Pracovný zošit k šlabikáru pre 1 ročník

Pracovný zošit k šlabikáru pre 1 ročník, rok vydania 2010

Image-empty-state.png

Šlabikár pre 1. ročník

Šlabikár pre 1. ročník, rok vydania 2008

Image-empty-state.png

Matematika pre 5. ročník ZŠ

Matematika pre piaty ročník základnych škôl, 2- časť.

počet strán: 120
hmotnosť: 300g

Image-empty-state.png

Matematika pre tretí ročník základných škôl

Matematika pre tretí ročník základných škôl

počet strán: 96
hmotnosť: 200g

Image-empty-state.png

Čítanka 2 - pracovný zošit (Nezábudka)

Pracovný zošit Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice pre 2. ročník ZŠ. Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením, pričom vychádzajú zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu. Žiaci tak nehľadajú len informácie, ktoré boli v texte zrozumiteľne uvedené, ale vyvodzujú aj vlastné závery a diskutujú o texte. Úlohy sú spracované kreatívne a motivujúco a rozvíjajú tak vlastnú tvorivosť žiakov.
Pracovný zošit obsahuje aj 4 testy určené na štvrťročné opakovanie učiva

Image-empty-state.png

Slovenský jazyk 2 - pracovný zošit (Nezábudka)

Pracovný zošit priamo nadväzuje na preberané učivo v učebnici Slovenský jazyk 2 - Nezábudka. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré korešpondujú s názvami v učebnici.
Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP.

Image-empty-state.png

Šlabikár 2. (Nezábudka)

Druhá časť šlabikára je určená na prácu počas šlabikárového obdobia v súlade s iŠVP. Poradie písmen v šlabikári je stanovené tak, aby mohli žiaci čo najskôr tvoriť a čítať zmysluplné slová. Rešpektuje pri tom postupne sa zvyšujúcu náročnosť písaných tvarov jednotlivých písmen. Texty obsahujú len písmená, ktoré si už žiaci osvojili. Pri každom novom písmene sa nachádza rytmická motivačná báseň, ľahká na zapamätanie. Všetky básne boli vytvorené tak, aby sa v nich prioritne vyskytovalo práve preberané písmeno.

Image-empty-state.png

Šlabikár 1. časť (Nezábudka)

Prevažná časť prvej časti šlabikára je určená na prácu počas prípravného obdobia (40 strán). Žiaci popisujú obrázky, odpovedajú na otázky pedagóga. Mnohé úlohy sú zamerané na zlepšenie zrakového vnímania a komunikačných zručností, naučia sa rozdeľovať slová na slabiky, rozlišovať jednotlivé hlásky v slovách. Zvyšná časť šlabikára je venovaná šlabikárovému obdobiu podľa iŠVP. Žiaci sa už učia rozoznávať jednotlivé písmená, spájať ich do slabík a slov

Image-empty-state.png

Čítanka 1 (Nezábudka)

Obsahuje množstvo rôznorodých, pútavých textov od známych a menej známych autorov detskej literatúry. Rozdelené sú podľa tém škola, rodina, príroda a “všetko ostatné”. Každú tému uvádza príbeh o Ele a Vilovi, ktorých žiaci poznajú už zo šlabikára, takže môžu ďalej čítať o zážitkoch svojich obľúbených postavičiek.

Texty v čítanke sú rôznorodé, nájdete tu básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Všetky majú primeranú dĺžku vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. Dlhšie texty sú rozdelené na dve časti, pod každou sa potom nachádza ilustrácia alebo otázky viažuce sa k prečítanej časti príbehu.

Image-empty-state.png

Slovenský jazyk 2 (Nezábudka)

Učebnica Slovenský jazyk 2 z edície Nezábudka je vypracovaná v súlade s iŠVP. Koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, spracovanie je ale pútavé, s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi.
V učebnici nájdete ľahko zapamätateľné básne či zaujímavé texty vytvorené špeciálne pre túto učebnicu, ktoré zrozumiteľne podávajú nové učivo. Na učebnicu priamo nadväzuje pracovný zošit - cez piktogramy v učebnici si jednoducho nájdu príslušnú tému a ďalšie cvičenia k nej v pracovnom zošite.

Image-empty-state.png

Čítanka 4

Čítanka pre 4. ročník základných škôl.
rok vydania 2001

Image-empty-state.png

Čítanka 1

Čítanka pre prvý ročník základných škôl.
rok vydania 2008

Image-empty-state.png

Šlabikár

Šlabikár pre prvý ročník základnej školy
rok vydania 1990

Image-empty-state.png

Šlabikár

Šlabikár pre prvý ročník základných škôl - 2. časť
rok vydania 2005

Image-empty-state.png

Šlabikár

Šlabikár pre prvý ročník základných škôl - 1. časť
rok vydania 2007

Image-empty-state.png

Šlabikár

Šlabikár z roku 1990 počet strán: 110 hmotnosť: 330g poštovné: $2.75 veková kategória: 4-6 rokov

bottom of page